Konverzia súborov

Prechod na UTF-8 so sebou prináša aj nutnosť konverzie existujúcich súborov. Treba pritom zdôrazniť, že konverzia do UTF-8 je vždy bezstratová - keďže Unicode obsahuje znaky všetkých používaných kódových stránok.

V UNIXovom prostredí slúži na konverziu súborov príkaz iconv, ktorý je súčasťou balíka libiconv.
Ak potrebujeme skonvertovať súbor v kódovej stránke ISO-8859-2 do UTF-8, dá sa to urobiť príkazom:

iconv -f iso-8859-2 -t utf-8 < pôvodny_súbor > nový_súbor

V prostredí Microsoft Windows môžeme konverziu textových súborov s príponou .txt uskutočniť priamo v aplikácii Microsoft Word. Pri otváraní súboru zvolíme kódovú stránku pôvodného súboru a následne pri uložení súboru zvolíme kódovanie UTF-8. Ak textový súbor nemá príponu .txt, treba pred konverziou súbor premenovať a túto príponu doplniť.