Nastavenia pre MUTT

V textovom prostredí UNIXu doporučujeme používať emailového klienta mutt (www.mutt.org), ktorého prednosťou je veľmi precízna podpora štandardov. Pre správnu funkciu musí byť mutt skompilovaný s knižnicou ncurses podporujúcou wide characters (ncursesw) alebo s knižnicou slang, inak dochádza k nesprávnemu posunu kurzora pri znakoch s diakritikou.

Ako editor doporučujeme použivať joe (joe-editor.sourceforge.net), ktorý obsahuje natívnu podporu pre UTF-8 aj bez externých knižníc.

V UNIXovom prostredí je nevyhnutné správne nastaviť premennú LANG, a to na sk_SK.UTF-8 alebo en_US.UTF-8
V závislosti od tohto nastavenia bude mutt vypisovať všetky hlásenia v slovenčine alebo v angličtine, pričom podpora slovenskej diakritiky bude správna pri obidvoch možnostiach.

V súbore .muttrc (alebo v systémovom Muttrc) treba tiež nastaviť:

set send_charset="utf-8"

Toto nastavenie zabezpečí, aby bol každý email odoslaný v kódovaní UTF-8.