UTF-8 vo webmailoch

Kódovanie UTF-8 podporujú viaceré webmailové softvéry. Z hromadne používaných webmailových aplikácií sú to napríklad:

 • Horde (www.horde.org)
  lokalizovaný do slovenčiny, kódovanie UTF-8 treba zvoliť v nastaveniach

 • Openwebmail (www.openwebmail.org)
  podpora UTF-8 vo všetkých jazykových mutáciach od verzie 2.53.
  Pri prechode zo staršej verzie treba kódovanie UTF-8 zvoliť v nastaveniach.

 • RoundCube (roundcube.net)
  natívna podpora UTF-8, funkčná slovenská lokalizácia

 • Squirrelmail (www.squirrelmail.org)
  slovenská lokalizácia s kódovaním UTF-8 od verzie 1.4.15. Linuxová distribúcia Fedora Core používa vlastný skript, ktorým možno všetky jazykové mutácie skonvertovať do UTF-8 aj v starších verziách resp. na iných platformách.