Nastavenia pre email klienta Opery

V menu Tools zvoľte Mail and chat accounts, vyberte príslušné konto a kliknite na tlačítko Edit.
V záložke Outgoing zvoľte utf-8 v okienku Default encoding.