Nastavenia pre Microsoft Outlook

Nastavte Microsoft Outlook podľa priložených obrázkov.

V nastaveniach v záložke Mail Format kliknite na tlačítko International Options:V listboxe vyberte možnosť Unicode (UTF-8):