Nastavenia pre TheBat

V hlavnej ponuke v položke Účet vyberte možnosť Vlastnosti... (Shift+Ctrl+P). V časti Šablóny | Nová správa zvoľte v ponuke Tabuľka znakov možnosť Unicode (UTF-8).

Pre odpovede a postúpené správy je potrebné vložiť makro %CHARSET="utf-8" na začiatok šablóny správy v časti Šablóny | Odpovedať a Postúpiť.
Rovnaké makro je možné použiť aj v ostatných šablónach pre všetky typy správ.