Nastavenia email klientov

Korektná podpora kódovania UTF-8 vo veľkej miere závisí od správneho nastavenia emailového klienta. Na nasledujúcich stránkach preto uvádzame doporučené nastavenia najčastejšie používaných klientov.

Vo všeobecnosti doporučujeme, aby klient odosielal všetku poštu v kódovaní UTF-8.

Hoci niektoré aplikácie umožňujú automatickú voľbu kódovej stránky podľa obsahu správy, takéto nastavenie spôsobuje náhodné chyby v komunikácii v závislosti od konkrétneho obsahu správy a zvoleného kódovania. V niektorých prípadoch sme dokonca zaznamenali úplne absurdné situácie, keď napr. pri správe obsahujúcej slovenský text a citát v azbuke došlo k odoslaniu emailu v japonskej kódovej stránke.

Ak sú však všetky správy odosielané v kódovaní UTF-8, situácia je omnoho jednoduchšia a prípadné problémy sa omnoho ľahšie hľadajú.

Pri odpovedi na správu alebo preposielaní správy takisto doporučujeme vždy používať kódovanie UTF-8. Ak by klient pre odpoveď použil kódovú stránku pôvodnej správy, nebolo by v niektorých prípadoch možné využiť v odpovedi slovenskú diakritiku.